Wat zijn metadata?

Aan­dui­ding voor se­cun­dai­re in­for­ma­tie (ti­tel, au­teur, for­mat e.d.) van een do­cu­ment. Ook wel me­ta-in­for­ma­tie ge­noemd.  

Zoeken binnen de kennisbank