Wat is een hyperlink?

Een an­der woord voor link of kop­pe­ling: een ver­wij­zing naar een an­der deel van de pa­gi­na, een an­de­re web­pa­gi­na of een be­stand.  

Zoeken binnen de kennisbank