Hoe werkt loggen?

Log­boek­be­stand waar­in mel­din­gen over het ge­bruik van com­pu­ters en dien­sten wor­den be­waard. Met een logfi­le op een web­ser­ver kan bij­voor­beeld wor­den uit­ge­re­kend hoe vaak een pa­gi­na is ge­raad­pleegd. En hoe vaak ie­mand in­ge­logd heeft op een be­vei­ligd ge­deel­te.

Zoeken binnen de kennisbank