Online samenwerken en kennis delen

Community

Samenwerken

Sa­men­wer­ken en ken­nis de­len wordt steeds be­lang­rij­ker. Het in­tra­netin­tra­net speelt hier­in een be­lang­rij­ke rol. Bin­nen Ca­pi­ca in­tra­net kan dat bij­voor­beeld via de appapp 'Com­mu­ni­ty'. Bin­nen de­ze app kan in­for­ma­tie over een spe­ci­fiek on­der­werp of the­ma ge­deeld wor­den. Het kan gaan om een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, trends, vak­ken­nis en ga zo maar door. Ie­de­re me­de­wer­ker kan een open of be­slo­ten com­mu­ni­tycom­mu­ni­ty star­ten.

De­len en re­a­ge­ren

En­ke­le toe­pas­sin­gen bin­nen de app Com­mu­ni­ty zijn:

  • Plaat­sen van mi­cro­blogs
  • Li­ken van en re­a­ge­ren op be­rich­ten van het mi­cro­blog
  • Ge­re­la­teer­de links en do­cu­men­ten plaat­sen
  • Fo­to-al­bum aan­ma­ken
  • Le­den of vol­gers van de com­mu­ni­ty ont­van­gen up­da­tes van ge­plaatste be­rich­ten

Techniek

0

In deze community discussiëren we over de manier waarop we communiceren...

Communicatie

0

In deze community discussiëren we over de techniek die zich ontwikkeld...

Arbo

22

In deze community discussiëren we over de manier waarop we communiceren...

Facilitair

31

In deze community discussiëren we over de techniek die zich ontwikkeld...

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Func­ti­o­na­li­tei­tenKlik dan hier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.