Wat is swipe?

Door te swi­pen bla­der je door je do­cu­men­ten of fo­to's door met je vin­ger ho­ri­zon­taal te ve­gen over je tou­chs­creen. Ook scrol­len met een tou­chs­creen gaat op de­zelf­de ma­nier. Al­leen dan ver­ti­caal.

Zoeken binnen de kennisbank