Hoe stel je een sitemap op?

Be­kijk eerst wel­ke on­der­wer­pen en the­ma's je te­rug wilt la­ten ko­men op je web­si­te. Ver­vol­gens ana­ly­seer je het ge­drag van jouw be­zoe­kers in Goog­le Ana­ly­tics. Je be­kijkt wel­ke pa­gi­na's veel wor­den be­zocht en op wel­ke pa­gi­na de mees­te be­zoe­kers je si­te ver­la­ten. Ook laat je er een doel­groe­pon­der­zoek op los, waar­bij je je ver­diept in de ge­brui­ker. Waar zijn ze naar op zoek en hoe kun jij ze hier­mee hel­pen? ver­vol­gens maak je een si­te­map aan waar­op je hoofd­pa­gi­na's en sub­pa­gi­na's plaatst. Dit wordt de ba­sis­struc­tuur van je web­si­te. 

Zoeken binnen de kennisbank