Snel de mening van je collega's weten?

Poll

Sociaal

De me­ning we­ten van je col­le­ga's over een be­paald on­der­werp? Maak een poll aan. Me­de­wer­kers kun­nen via de wid­get op het in­tra­net de vraag be­kij­ken en be­ant­woor­den. Heb­ben ze de vraag al be­ant­woord? Dan zien zij de tus­sen­stand van de poll in de wid­get.

Het plaat­sen van een poll is een­vou­dig, dit kan na­me­lijk aan de voor­kant van het por­taal. In­log­gen in het CMS is niet no­dig.  

Algemeen

Het teamuitje: waar geef jij de voorkeur aan?

 

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties bin­nen Ca­pi­ca In­tra­net? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.