Het delen van kennis begint met vragen stellen

Durf te vragen

Sociaal

Het de­len van ken­nis op in­tra­net be­gint sim­pel met het be­ant­woor­den van een vraag van een col­le­ga. Dat doe je in de app 'Durf te vra­gen', zo­dat ie­der­een in de or­ga­ni­sa­tie de vraag en het ant­woord kun­nen be­kij­ken. Zo help je de he­le or­ga­ni­sa­tie ver­der.

Ba­sis­ap­pli­ca­tie

Als je Ca­pi­ca in­tra­net af­neemt, krijg je al­tijd de ba­sis­ap­pli­ca­tie, die be­staat uit een per­soon­lijk dash­board met wid­gets, the­ma's en de appsapps Feed­back & Sup­port, Adres­boek, Nieuws en Durf te vra­gen.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

durf­te­vra­gen.jpg

×