Wat is tone of voice?

Met de to­ne of voi­ce wordt de ma­nier be­doeld waar­op je de le­zer of be­zoe­ker aan­spreekt. De to­ne of voi­ce is een on­der­schat­te suc­ces­fac­tor en een goe­de ma­nier om je te on­der­schei­den van de con­cur­ren­tie.

Zoeken binnen de kennisbank