Deel je mooiste projecten met je collega's

Portfolio

Informatie

De Port­fo­lio appapp is een ap­pli­ca­tie die het port­fo­lio van een ge­brui­ker over­zich­te­lijk weer­geeft. In het port­fo­lio staan bij­voor­beeld op­ge­le­ver­de pro­jec­ten. De app is ge­kop­peld aan het adres­boek. Wan­neer je een pro­fiel be­kijkt in het adres­boek, zie je dus ook ge­lijk het port­fo­lio. Han­dig, wat dit geeft je een goed over­zicht van de ex­per­ti­se van je col­le­ga.  

De Port­fo­lio app be­staat uit drie ver­schil­len­de soor­ten pa­gi­na's, na­me­lijk: de start­pa­gi­na, de zoek­pa­gi­na en de pro­ject­pa­gi­na. Aan de hand de­ze drie ver­schil­len­de soor­ten pa­gi­na's kun­nen ge­brui­kers door het port­fo­lio na­vi­ge­ren en meer in­for­ma­tie vin­den over de pro­jec­ten.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

port­fo­lio.jpg