Wat is flash?

Ado­be Flash is een com­pu­ter­pro­gram­ma waar­mee ani­ma­ties, (kor­te) web­vi­deo's en we­bap­pli­ca­ties (zo­als spel­le­tjes en ge­he­le web­si­tes) ge­maakt kun­nen wor­den. Het wordt veel ge­bruikt om web­si­tes aan te kle­den en voor re­cla­me-ui­tin­gen bij web­si­tes, zo­ge­naam­de ban­ners.  

Zoeken binnen de kennisbank