Wat is een e-zine?

E-zi­ne staat voor elec­tro­nisch ma­ga­zi­ne en wordt vaak ook aan­ge­duid als nieuws­brief. Je kunt je (meest­al gra­tis) aan­mel­den en ver­vol­gens ont­vang je re­gel­ma­tig een nieuws­brief per e-mail. Er be­staan e-zi­nes over ve­le on­der­wer­pen.  

Zoeken binnen de kennisbank