Wat is Linux?

Opens­our­ce be­stu­ring­sys­teem uit 1991. Li­nus Tor­valds uit Fin­land heeft dit be­stu­ring­sys­teem ge­maakt toen hij stu­dent was. Hij heeft Li­nux ge­maakt om­dat hij het on­re­de­lijk vond dat men moest be­ta­len voor soft­wa­re. Hoe­wel het lang heeft ge­duurd, stap­pen steeds meer men­sen over op Li­nux. Er zijn zelfs fa­bri­kan­ten die Li­nux mee­le­ve­ren ipv. het veel va­ker ge­bruik­te Win­dows, sim­pel­weg om­dat de vraag hier­naar ge­ste­gen is. 

Zoeken binnen de kennisbank