wat is webbased?

Web­ge­ba­seerd (in het En­gels: web-ba­sed) is een term om een groep van com­pu­ter­soft­wa­re aan te dui­den die via het World Wi­de Web of een in­tra­net werkt. De ge­brui­ker hoeft dus geen soft­wa­re op zijn/haar ei­gen com­pu­ter te in­stal­le­ren, maar kan via een web­brow­ser di­rect van het pro­gram­ma ge­bruik­ma­ken.

Zoeken binnen de kennisbank