Wat is een online nieuwsbrief?

email

Nieuwsbrief

Een nieuws­briefnieuws­brief is een re­gel­ma­ti­ge pu­bli­ca­tie, over het al­ge­meen rond een hoofd­the­ma, waar al dan niet gra­tis op ge­a­bon­neerd kan wor­den. Veel nieuws­brie­vennieuws­brie­ven wor­den uit­ge­ge­ven door ver­e­ni­gin­gen  of com­mer­ci­ë­le in­stel­lin­gen. De nieuws­brief heeft als doel abon­nees op de hoog­te te bren­gen van het laat­ste nieuws. Een nieuws­brief per e-mail wordt ook wel eens met 'e­lek­tro­ni­sche nieuws­brief', 'e-mail­nieuws­brief', 'e-nieuws' of 'e-nieuws­brief' aan­ge­duid.

Zoeken binnen de kennisbank