Wat is een animatie?

Een ani­ma­tie is de il­lu­sie van be­we­ging door het na el­kaar af­spe­len van ver­schil­len­de stil­staan­de beel­den, zo­ge­naam­de fra­mes. Dit vind je meest­al op het in­ter­net, in te­ken­films en te­ken­film­se­ries en ani­ma­tie­films. Gra­fi­sche com­pu­ter­for­mats zo­als GIF, MNG, SVG en Flash zor­gen voor de ani­ma­ties op com­pu­ters en het in­ter­net.

Zoeken binnen de kennisbank