Wat is HTTPS?

Pro­to­col voor ver­sleu­tel­de HTTP over­dracht, ge­richt op de be­vei­li­ging van ge­ge­vens. De S staat voor Se­cu­re. De be­vei­li­ging is meest­al in de vorm van RSA-ecn­ryp­tie (SSL = Se­cu­re So­c­ket Lay­er).  

Zoeken binnen de kennisbank