Wat is een Kb?

Eén ki­lo­by­te staat voor 1.024 by­tes.  

Zoeken binnen de kennisbank