Wat is een incrementele back-up?

wie wat

bewaart

,die heeft wat

back-up

Een in­cre­men­te­le back-up is een ge­deel­te­lij­ke back-up door toe­voe­ging van be­stan­den die sinds de vo­ri­ge back-up zijn ver­an­derd.

Zoeken binnen de kennisbank