wat is een Google sitemap?

Goog­le Si­te­map stelt web­mas­ters in staat om de Goog­le­bot, de ro­bot (bot,spi­der) van Goog­le te voor­zien van al­le links van een si­te. Hier­door wordt de vind­baar­heid ver­hoogd.

Zoeken binnen de kennisbank