Wat is Gui?

Een gra­fi­sche ge­brui­ker­som­ge­ving (ook wel aan­ge­duid met het En­gel­se Grap­hi­cal User Inter­fa­ce, af­ge­kort GUI, vaak uit­ge­spro­ken als "goe­wie") is een ma­nier van in­ter­ac­tie met een com­pu­ter waar­bij gra­fi­sche beel­den, wid­gets en tekst ge­bruikt wor­den.

Zoeken binnen de kennisbank