Wat is een pixel?

Het woord pixel is een sa­men­trek­king van de twee eer­ste let­ter­gre­pen van het En­gel­se pic­tu­re ele­ment en staat voor een en­ke­le punt (Eng.: dot) op het beeld­scherm van de com­pu­ter of in een di­gi­taal beeld. Veel pun­ten bij el­kaar ge­ven een beeld. Al­les wat op het scherm te zien is be­staat uit een veel­voud van pixels.

Zoeken binnen de kennisbank