Wat is HTML?

Hy­per­Text Mar­kup Lan­gu­a­ge (af­ge­kort HT­ML) is een op­maak­taal voor de spe­ci­fi­ca­tie van do­cu­men­ten, voor­na­me­lijk be­doeld voor het World Wi­de Web.

Zoeken binnen de kennisbank