Wat is open source?

Open Sour­ce is soft­wa­re waar­van de bron­co­de vrij­e­lijk aan het pu­bliek be­schik­baar wordt ge­steld door de ma­kers. Open Sour­ce is ont­staan op ini­ti­a­tief van een of en­ke­le pro­gram­meurs en ont­wik­kelt zich daar­na door we­reld­wij­de sa­men­wer­king van pro­gram­meurs via het in­ter­net. De ini­ti­a­tief­ne­mer co-or­di­neert meest­al de voort­gang. De soft­wa­re kent geen ei­ge­naar en is daar­door voor ie­der­een vrij be­schik­baar. 

Zoeken binnen de kennisbank