Wat is Javascript?

Met Ja­vascript kun je web­si­tes ver­fraai­en en ex­tra func­ties mee­ge­ven die met de stan­daard HT­ML niet mo­ge­lijk zijn.  

Zoeken binnen de kennisbank