Wat is couchDB?

Cou­chDB is een open-sour­ce do­cu­ment­ge­ba­seerd da­ta­ba­se sys­teem. De co­re is ge­schre­ven in Er­lang. 

Zoeken binnen de kennisbank