Wat is Qwerty?

De toet­sen­bord van een com­pu­ter heeft de­zelf­de toets­in­de­ling als de tra­di­ti­o­ne­le ty­pe­ma­chi­nes, de zo­ge­naam­de QWER­TY-in­de­ling. QWER­TY staat voor een be­paal­de volg­or­de van de toet­sen, waar­bij de eer­ste zes let­ter­toet­sen, QWER­TY, links­bo­ven op het toet­sen­bord zijn ge­plaatst. In Ne­der­land ma­ken we ge­bruik van toet­sen­bor­den met de­ze in­de­ling.

Zoeken binnen de kennisbank