Wat is Jquery?

jQuery is een vrij Ja­vaScript-fra­me­work voor dy­na­mi­sche en in­ter­ac­tie­ve web­si­tes, on­der an­de­re voor het be­wer­ken van het DOM en CSS en in­ter­ac­tie met de web­ser­ver(ook be­kend als AJAX). De ont­wik­ke­ling van jQuery is be­gon­nen door Jo­hn Re­sig. jQuery is vrij­ge­ge­ven on­der de MIT-li­cen­tie en de GNU Ge­ne­ral Pu­blic Li­cen­se.

Zoeken binnen de kennisbank