Wat is een favicon?

Een Fa­vi­con is een klein icoon dat voor de URL in de adres­balk wordt weer­ge­ge­ven. Een fa­vi­con maakt het on­der­schei­den van je fa­vo­rie­ten mak­ke­lij­ker. Bo­ven­dien iseen web­si­te mak­ke­lij­ker te vin­den als er meer­der tab­bla­den in een brow­ser open staan.

Zoeken binnen de kennisbank