Wat is Virtual Reality?

Let­ter­lijk ver­taald als 'Schijn­ba­re wer­ke­lijk­heid', af­ge­kort tot 'VR'. Door de com­pu­ter wordt de sug­ges­tie van wer­ke­lijk­heid ge­sug­ge­reerd. Com­pu­ter­beel­den si­mu­le­ren een le­vens­ech­te om­ge­ving, waar­in de ge­brui­ker in­ter­ac­tief op ont­dek­king kan gaan. 'VR' wordt niet al­leen op com­pu­ter­beeld­scher­men ge­pre­sen­teerd, maar ook op spe­ci­a­le 'VR'-hel­men. Dit ver­hoogt de schijn­ba­re wer­ke­lijk­heid'.  

Zoeken binnen de kennisbank