Dit houdt ons

bezig

ons nieuws
Jolanda 11-12-2017
Capica verhuist
Jolanda 20-11-2017
Online marketing trends voor 2018

Online marketing, ook wel internet marketing genoemd, is een vorm van marketing waarin producten en diensten online onder de aandacht gebracht worden bij de juiste doelgroep. Een vakgebied dat voortdurend in beweging is, bijvoorbeeld op het gebied van slimme data waarmee je nog gerichter kunt communiceren richting je doelgroep. 

Laird 26-10-2017
Nieuwsbrief oktober 2017

Benieuwd naar de onderwerpen uit de nieuwsbrief van oktober? Lees dan snel verder! 

Jelle 18-10-2017
Capicaan aan het woord: Gaat niet, bestaat niet

In deze blogserie laten we Online Bedenkers aan het woord over hun werk bij Capica. In deze editie lees je het verhaal van projectleider Jelle. 

Jolanda 27-09-2017
Nieuwsbrief september 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Jeffrey 07-09-2017
Capicaan aan het woord: De puzzel compleet

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de­ze blog neemt front-ender (en inmiddels ook software engineer in opleiding) Jeffrey je mee in zijn werk.

Jolanda 29-11-2017
Nieuwsbrief november 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Jelle 16-11-2017
Welk bedrijfsproces wil jij digitaliseren?

Soms zit het ver­be­te­ren van het werk­pro­ces in klei­ne din­gen. Je merkt dat col­le­ga's vaak de­zelf­de han­de­ling uit­voe­ren, ter­wijl dit ei­gen­lijk snel­ler kan. Of je ziet per­so­neel zuch­ten, om­dat een be­paal­de taak veel tijd kost. Door bedrijfsprocessen te digitaliseren kun je veel tijd besparen. Benieuwd naar hoe zo'n digitaliseringsproces tot stand komt? 

Jolanda 23-10-2017
Blog: De comeback van de nieuwsbrief

Een jaar of 10 geleden verstuurde vrijwel ieder bedrijf wel een digitale nieuwsbrief. Met de komst van nieuwe (social) media verloor de nieuwsbrief echter aan populariteit. Sterker nog, het heeft zelfs een behoorlijke tijd best een stoffig imago gehad. Wat mij betreft onterecht. Dat de nieuwsbrief inmiddels weer helemaal terug van weggeweest is, vind ik dan ook een mooie (en logische) ontwikkeling.

Jolanda 12-10-2017
Uitgelicht: de interne blog

Een veel gebruikte functionaliteit binnen ons intranet is de app Blog. Een  blog geeft medewerkers een beeld van de manier waarop collega's hun werk doen en beleven. Je kunt je mening geven over onderwerpen en met elkaar discussiëren door te reageren.

Sabine 22-09-2017
Case: Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op

Ieder jaar organiseert de Dierenbescherming een landelijke collecteweek in de week rondom Werelddierendag. Tijdens deze collecteweek gaan duizenden collectanten op pad om geld op te halen voor de dieren. Natuurlijk vraagt dit ook het een en ander op administratief gebied. Daarom ontwikkelde wij een speciaal collecteportaal. 

Jolanda 23-08-2017
Nieuwsbrief augustus 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Eric 21-11-2017
Blog: De perfecte indeling van je website

Bij een nieuwe website kijk je natuurlijk naar het design en de techniek. Minstens net zo belangrijk is de content en de indeling daarvan. Want wanneer mensen je website bezoeken dan is er sprake van een behoefte, zoals bijvoorbeeld de vraag om informatie. Goede content sluit aan bij deze behoefte en geeft antwoord op de vraag.  

Jolanda 01-11-2017
Uitgelicht: app Projectgroepen

Samenwerken binnen het intranet doe je onder andere binnen de app Projectgroepen. Alle relevante informatie over een project en bijbehorende taken worden gebundeld binnen deze app. 

Laird 19-10-2017
AVG: Zijn jullie voorbereid?

Vanaf 25 mei 2018 is het een feit. Vanaf die datum is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben dan meer verplichtingen. Zo moeten zij kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Een goede voorbereiding is absoluut noodzakelijk, want de boetes zijn hoog. 

Marléne 27-09-2017
Blog: hoe bouw je een succesvolle community

Een on­li­ne com­mu­ni­ty is een di­gi­ta­le ver­za­mel­plek waar­bin­nen men­sen met een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, over­een­komst of doel sa­men ko­men. Het in­tra­net is een voor­beeld van zo'n on­li­ne com­mu­ni­ty. Maar wat be­paalt nu het suc­ces van zo'n com­mu­ni­ty? 

Jolanda 20-09-2017
Uitgelicht: App Verkiezingen

Een nieuwe ondernemingsraad? Of de medewerker van het jaar kiezen? Bij veel organisaties is er sprake van één of meer verkiezingen per jaar. Met de app Verkiezingen zorg je ervoor dat het hele verkiezingstraject eenvoudig online te volgen is en bespaar je als organisatie veel (administratieve) tijd.

Laird 22-08-2017
Blog: Ja maar, wat levert het je op?

Ken je het ge­dach­ten­goed van Ber­t­hold Gun­ster over om­den­ken? Bij om­den­ken leer je op een ja-en-ma­nier in het le­ven staan in plaats van een ja-maar-ma­nier. Een ma­nier van den­ken die we bij Ca­pi­ca vol­op om­ar­men. Ster­ker nog, we pas­sen de the­o­rie van om­den­ken al heel vaak toe (en vin­den het nog leuk ook).