Dit houdt ons

bezig

ons nieuws
Jelle 18-10-2017
Capicaan aan het woord: Gaat niet, bestaat niet

In deze blogserie laten we Online Bedenkers aan het woord over hun werk bij Capica. In deze editie lees je het verhaal van projectleider Jelle. 

Jolanda 27-09-2017
Nieuwsbrief september 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Jeffrey 07-09-2017
Capicaan aan het woord: De puzzel compleet

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de­ze blog neemt front-ender (en inmiddels ook software engineer in opleiding) Jeffrey je mee in zijn werk.

Capicaan aan het woord: liefde voor je werk
16-08-2017

In deze blogserie laten we Capicanen aan het woord over hun werk bij Capica. Wat maakt hun werk zo leuk? En waarom hebben zij ooit voor Capica gekozen? In deze blog neemt webdeveloper Michael je mee in zijn werk.

Uitgelicht: App HRM
11-08-2017

Je wil dat medewerkers snel informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden of interne procedures. Daarom hebben veel organisaties een HR handboek. Deze handboeken worden steeds uitgebreider en dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe houd je de content actueel? En hoe zorg je ervoor dat het overzichtelijk blijft? Zomaar twee voorbeelden van zaken waar organisaties tegenaan lopen. Daarom ontwikkelden wij het online HR handboek.

Marléne 25-07-2017
Een inspirerende zomer

Ik kom net terug van een heerlijke vakantie in Portugal. Voor mij als ondernemer hét moment om, genietend van de zon en het strand, terug te blikken op de afgelopen maanden en om inspiratie op te doen voor de komende tijd. Hoe je je dagen ook in gaat vullen, ik wens je een prachtige zomer toe. Geniet ervan, rust goed uit en laat je inspireren. Laat het me weten als ik je kan helpen om die inspiratie (of uitdagingen) om te zetten in online oplossingen. In de nieuwsbrief van deze maand hebben we trouwens ook weer diverse inspirerende items verzameld. Een overzicht daarvan vind je hieronder. 

Jolanda 12-10-2017
Uitgelicht: de interne blog

Een veel gebruikte functionaliteit binnen ons intranet is de app Blog. Een  blog geeft medewerkers een beeld van de manier waarop collega's hun werk doen en beleven. Je kunt je mening geven over onderwerpen en met elkaar discussiëren door te reageren.

Sabine 22-09-2017
Case: Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op

Ieder jaar organiseert de Dierenbescherming een landelijke collecteweek in de week rondom Werelddierendag. Tijdens deze collecteweek gaan duizenden collectanten op pad om geld op te halen voor de dieren. Natuurlijk vraagt dit ook het een en ander op administratief gebied. Daarom ontwikkelde wij een speciaal collecteportaal. 

Jolanda 23-08-2017
Nieuwsbrief augustus 2017

Via on­ze maan­de­lijk­se nieuws­brief hou­den we je op de hoog­te van trends en ont­wik­ke­lin­gen van­uit ons vak­ge­bied. Be­nieuwd naar de on­der­wer­pen van de­ze edi­tie? Lees dan snel ver­der.

Case: Website gemeente Rotterdam laat inwoners verduurzamen
15-08-2017

De duurzame ambities van de gemeente Rotterdam gaan ver. Het streven is om 2030 meer duurzame energie op te wekken dan te verbruiken. In 2050 wil de gemeente zelfs geheel aardgasvrij zijn. Dat lukt alleen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met onder andere corporaties, banken, bouw- en energiewereld. Eén van de gestelde gezamenlijke doelen is om bestaande woningen in Rotterdam in een hoog tempo te verduurzamen.

Jolanda 07-08-2017
Animatie Capica Intranet

Benieuwd naar hoe Capica Intranet werkt? We hebben een korte animatie gemaakt waarin we je binnen anderhalve minuut een eerste indruk geven. 

Jolanda 25-07-2017
Nieuw: Academy app

Steeds meer organisaties hebben een eigen opleidingsinstituut of een academy. Een goed initiatief, maar het vraagt vaak wel het nodige van de interne organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het maken van planningen of het afhandelen van administratieve taken. 

Marléne 27-09-2017
Blog: hoe bouw je een succesvolle community

Een on­li­ne com­mu­ni­ty is een di­gi­ta­le ver­za­mel­plek waar­bin­nen men­sen met een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, over­een­komst of doel sa­men ko­men. Het in­tra­net is een voor­beeld van zo'n on­li­ne com­mu­ni­ty. Maar wat be­paalt nu het suc­ces van zo'n com­mu­ni­ty? 

Jolanda 20-09-2017
Uitgelicht: App Verkiezingen

Een nieuwe ondernemingsraad? Of de medewerker van het jaar kiezen? Bij veel organisaties is er sprake van één of meer verkiezingen per jaar. Met de app Verkiezingen zorg je ervoor dat het hele verkiezingstraject eenvoudig online te volgen is en bespaar je als organisatie veel (administratieve) tijd.

Laird 22-08-2017
Blog: Ja maar, wat levert het je op?

Ken je het ge­dach­ten­goed van Ber­t­hold Gun­ster over om­den­ken? Bij om­den­ken leer je op een ja-en-ma­nier in het le­ven staan in plaats van een ja-maar-ma­nier. Een ma­nier van den­ken die we bij Ca­pi­ca vol­op om­ar­men. Ster­ker nog, we pas­sen de the­o­rie van om­den­ken al heel vaak toe (en vin­den het nog leuk ook). 

Jelle 14-08-2017
APK voor je website

Op een ef­fec­tie­ve web­si­te wor­den doe­len be­haald. Maar zijn je doe­len nog het­zelf­de als toen je hui­di­ge web­si­te 'li­ve' ging? Past je ver­haal nog bij je doel­groep? En is je web­si­te qua tech­niek nog van de­ze tijd? Of qua de­sign? Kort­om, is je web­si­te (nog) ef­fec­tief? Of is het in­mid­dels tijd voor een 'AP­K'?

Jolanda 02-08-2017
Uitgelicht: interne webshop

Stuur je een e-mail als je briefpapier wilt bestellen? Of bel je naar de afdeling communicatie als je relatiegeschenken nodig hebt? Natuurlijk 'werkt' dit, maar erg efficiënt is het niet. Deze manier van werken zorgt voor nogal wat onnodige handelingen. Met de app 'Interne Webshop' digitaliseer je het hele bestelproces, inclusief de communicatie er omheen. 

Jelle 14-07-2017
Feestelijke kick-off Lommerrijk

Een goed begin is het halve werk. Daarom stonden we gisteren uitgebreid stil bij de kick-off voor de nieuwe website voor party- en conferentiecentrum Lommerrijk. Onderdeel van de kick-off was een uitgebreide contentsorteersessie. Samen met het projectteam werd de indeling van de content en daarmee de structuur van de nieuwe website bepaald.