Snel toegang tot de beelden die je nodig hebt

Beeldbank

Informatie

Het be­schik­baar stel­len van een beeld­bank zorgt voor uni­for­mi­teit én het be­spaart in veel ge­val­len tijd. De appapp wordt vaak ge­bruikt door de af­de­ling Mar­ke­ting & Com­mu­ni­ca­tie. Door­dat me­de­wer­kers zelf toe­gang krij­gen tot een om­ge­ving met (goed­ge­keur­de) beel­den, hoe­ven zij de­ze niet apart op te vra­gen. Wel zo ef­fi­ci­ënt dus. Het is zelfs mo­ge­lijk om toe­gang te ge­ven aan der­den.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

beeld­bank.jpg