Waat staat WWW voor?

Het World Wi­de Web (www), ook wel het we­reld­wij­de web ge­noemd, maar meest­al kort­weg het web, is een aan­tal tech­ni­sche af­spra­ken voor het we­reld­wijd over het in­ter­net aan­bie­den en ver­bin­den van al­ler­han­de do­cu­men­ten en com­pu­ter­toe­pas­sin­gen. En de ver­za­me­ling do­cu­men­ten en toe­pas­sin­gen die we­reld­wijd vol­gens dit sys­teem over het in­ter­net wor­den aan­ge­bo­den. 

Zoeken binnen de kennisbank