Wat heb je gemist deze week?

Nieuwe oogst

Informatie

Voor­al in de be­gin­pe­ri­o­de sti­mu­leer je me­de­wer­kers het in­tra­netin­tra­net re­gel­ma­tig te be­zoe­ken door met de nieu­we oogst appapp we­ke­lijks een e-mail te stu­ren met de be­lang­rijk­ste nieu­we items uit de appsapps nieuws, durf te vra­gen en events/agen­da. Ca­pi­ca in­tra­net haalt voor de be­heer­der de ge­plaatste be­rich­ten van de af­ge­lo­pen week op.

De be­heer­der se­lec­teert de be­rich­ten die het be­lang­rijkst zijn en klikt op ver­stu­ren. Al­le me­de­wer­kers krij­gen een mail waar­in de ti­tels van de­ze be­rich­ten zicht­baar zijn, met een link naar het vol­le­di­ge be­richt. In de app en de wid­get wor­den de­zelf­de be­rich­ten ge­toond als in de e-mail.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

nieu­we­oogst.jpg