wat is Youtube?

You­Tu­be is een web­si­te voor het kos­te­loos uplo­a­den, be­kij­ken en de­len van vi­deo­film­pjes door ge­brui­kers. Het mot­to van de­ze web­si­te is You­Tu­be, Broad­cast Yourself. De uplo­a­der kan de film voor­zien van tags (tref­woor­den, op de Ne­der­land­se ver­sie van You­Tu­be 'la­bels' ge­noemd) die een niet-hi­ë­rar­chi­sche clas­si­fi­ca­tie mo­ge­lijk ma­ken (folksono­mie).  

Zoeken binnen de kennisbank