Wat betekent OTAP?

OTAP is een af­kor­ting en staat voor Ont­wik­ke­ling, Test, Ac­cep­ta­tie en Pro­duc­tie. De­ze me­tho­diek wordt veel ge­bruikt in de ICT en de woor­den ge­ven de fa­ses aan die door­lo­pen wor­den in een ont­wik­kel­tra­ject.

Zoeken binnen de kennisbank