Wat is de Patriot Act?

Patriot Act

Verenigde Staten

Na de ter­reur­aan­sla­gen in New York van 11 sep­tem­ber 2001 werd de Pa­tri­ot Act in de Ver­e­nig­de Sta­ten in het le­ven ge­roe­pen. De over­heid heeft hier­mee meer mid­de­len ge­kre­gen om in­lich­tin­gen over bur­gers te ver­ga­ren en bij te hou­den. Al­les wat in de ogen van de vei­lig­heids­dien­sten re­le­vant kan zijn, kan wor­den bij­ge­hou­den. Dus ook in­for­ma­tie op ser­vers die in Ame­ri­ka wor­den ge­host. Wil je niet dat jouw da­ta in de ga­ten wordt ge­hou­den? Zorg er dan voor dat jouw we­bap­pli­ca­tie wordt ge­host in Eu­ro­pa. Wij re­ge­len on­ze hos­ting in Ne­der­land en dat valt dus niet on­der de Pa­tri­ot Act. 

Zoeken binnen de kennisbank