Wat is een URL?

Adres op het in­ter­net. De URL be­staat uit een aan­dui­ding van een pro­to­col, een do­mein­naam en de naam van een pa­gi­na of be­stand. Een URL is dus een stan­daard ma­nier om in­for­ma­tie­bron­nen (Web, FTP, Gop­her etc.) bin­nen in­ter­net aan te dui­den. Een voor­beeld van een URL is http://www.ca­pi­ca.nl

Zoeken binnen de kennisbank