Ga direct naar je favoriete pagina

Favorieten

Informatie

Ie­der­een heeft wel een lijst­je met fa­vo­rie­te web­si­tes of links naar (in­ter­ne) ap­pli­ca­ties. Je raad­pleegt ze re­gel­ma­tig om in­spi­ra­tie op te doen, vak­in­for­ma­tie te le­zen of om op de hoog­te te blij­ven van het laat­ste nieuws.

In de app Fa­vo­rie­ten maak je jouw ei­gen fa­vo­rie­te links aan, naar ex­ter­ne si­tes of naar plek­ken bin­nen het in­tra­net.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

star­ven­sters­set­ting.jpg