Wie wint de volgende verkiezing?

OR Verkiezingen

Sociaal

appapp die stem­men leuk maakt! Tij­dens OR ver­kie­zin­gen kun je de pro­ce­du­re rond­om de ver­kie­zin­gen op in­tra­net com­mu­ni­ce­ren en kun­nen kan­di­da­ten zich voor­stel­len. Ui­ter­aard gaat stem­men ook via de app en wordt de uit­slag ook via de app be­kend ge­maakt. Ie­de­re fa­se van de ver­kie­zing stel je als be­heer­der zelf in. Als een fa­se ver­lo­pen is, gaat van­zelf de vol­gen­de fa­se van start.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties bin­nen Ca­pi­ca In­tra­net? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.