Wat is HTML5?

HT­ML5 (Hy­per­Text Mar­kup Lan­gu­a­ge 5) is de nieuw­ste, nog on­af­ge­werk­te ver­sie van ht­ml stan­daard. De­ze nieu­we taal be­vat zo­wel de func­ti­o­na­li­teit van ht­ml als van xht­ml. Ver­der ver­be­tert ht­ml5 ook de klei­ne fout­jes van zijn voor­gan­ger en le­vert hij be­te­re on­der­steu­ning voor we­bap­pli­ca­ties. De term HT­ML5 wordt ook ge­bruikt als mar­ke­ting­term, waar­bij naast HT­ML ver­sie 5, ook om­lig­gen­de tech­nie­ken zo­als CSS3, Ja­vascript, XML, JSON en SVG mee­ge­no­men wor­den in de de­fi­ni­tie.

Zoeken binnen de kennisbank