Wat is een checkbox?

Aan­kruis­vak­je in een in­voer­scherm of in een HT­ML-for­mu­lier. Als de check­box is ge­mar­keerd met een check mark (een vin­kje of kruis­je) be­te­kent dit dat de tekst die ach­ter de check­box staat van toe­pas­sing is.  

Zoeken binnen de kennisbank