Wat is een tag?

Mar­ke­ring in een do­cu­ment dat in een mar­kup-lan­gu­a­ge, zo­als HT­ML, is op­ge­maakt. De tags in een HT­ML-do­cu­ment be­pa­len op wel­ke ma­nier de in­houd van het do­cu­ment door de brow­ser ge­ïn­ter­pre­teerd en weer­ge­ge­ven moet wor­den. Mee­st­al wordt het be­gin en het ein­de van een mar­ke­ring aan­ge­duid. Voor­beeld: .... Op de plaats van de punt­jes staat tekst die cur­sief moet wor­den af­ge­beeld.  

Zoeken binnen de kennisbank