Wat is UX design?

UX is de af­kor­ting van User Ex­pe­rien­ce, in het Ne­der­land ge­brui­ker­s­er­va­ring. Welk ge­voel krijgt de ge­brui­ker als hij of zij de web­si­te be­zoekt? En past dit bij het ge­voel wat de­zelf­de be­zoe­ker krijgt als er con­tact is met het be­drijf ach­ter de web­si­te?  Een goe­de ge­brui­ker­s­er­va­ring geeft de be­zoe­ker een po­si­tief ge­voel en zet de be­zoe­ker snel­ler aan tot aan­ko­pen. 

Zoeken binnen de kennisbank