Tijd voor een praatje?

Chat

Sociaal

Di­rect een ant­woord op een vraag? Of even snel iets door­ge­ven? Dat kan bin­nen Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net met de chat­func­tiechat­func­tie, waar­mee je re­al­ti­me met el­kaar kan com­mu­ni­ce­ren, of­wel 'chat­ten'.

Al­ter­na­tief voor e-mail

Je ziet di­rect wie in­ge­logd en on­li­ne is, en dat maakt de chat­func­tie in veel ge­val­len een pri­ma al­ter­na­tief voor e-mail. Chat­ten kan één op één, maar ook in groeps­ver­band.

Nieuwe chat
Nieuwe groep
 • Jelle Maranus

  Moet je morgen ook werken?

  10/10/2018
 • Sabine Tolhoek

  Deze chat functie is erg handig!

  10/10/2018

Nieuwe chat

E r
 • Eric Gelderblom

 • Nieuwe chat gestart op: 09/10/2018

 • Zullen we straks carpoolen?

 • Ik haal je over een uur op.

Plaats je bericht hier Zullen we straks carpoolen?

 

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.