Wat is een casual game?

Een ca­su­al ga­me is een spel die je speelt in de web­brow­ser van je com­pu­ter of smartpho­ne en is meest­al ge­maakt ge­maakt in flash. De spel­len heb­ben een­vou­di­ge spel­re­gels en je hoeft geen door­ge­win­ter­de ga­mer te zijn om het spel te spe­len. Daar­om wor­den de spel­len ge­speeld door de mas­sa en zo­wel door vrou­wen als man­nen ge­speeld.

Zoeken binnen de kennisbank