Wat is PHP?

PHP is de af­kor­ting van 'PHP: Hy­per­text Pre­pro­ces­sor', een (gra­tis) open-sour­ce script­taal die met be­hulp van web­ser­ver-soft­wa­re (meest­al Apa­che) werkt. Leuk om te we­ten is dat de af­kor­ting in de loop der tijd is aan­ge­past. De taal heet­te na­me­lijk eerst 'Per­so­nal Ho­me Pa­ge Tools'. Door het suc­ces van de­ze taal heeft men tot de­ze naams­wij­zi­ging be­slo­ten.  

Zoeken binnen de kennisbank