Wat is een browser?

Een pro­gram­ma waar­mee World Wi­de Web-pa­gi­na's ge­raad­pleegd kun­nen wor­den. De be­kend­ste pro­gram­ma's hier­voor zijn In­ter­net Ex­plo­rer, Chro­me, Sa­fa­ri en Mo­zil­la Fire­fox. 

Zoeken binnen de kennisbank