Wat is webhosting?

Hos­ting of web­si­te hos­ting is het 24 uur per dag be­schik­baar stel­len van een web­si­te door een In­ter­net Pre­sen­ce Pro­vi­der. Een an­der woord voor hos­ting is do­main hos­ting. 

Zoeken binnen de kennisbank