Wat is een throbber?

Een throb­ber is een gra­fisch ele­ment op een web­si­te dat be­weegt om aan de ge­brui­ker te la­ten zien dat het pro­gram­ma aan het 'den­ken' is, zo­als bij het down­lo­a­den van een web­pa­gi­na.

Zoeken binnen de kennisbank